Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július, 2020

Első kötet

Kép
Az Intermix Kiadó gondozásában jelent meg az első gyűjteményes kötetem, amely az Érzékelés címet kapta. Ebben a kötetben a 2012-2020 között keletkezett írások (könyvismertetők, filmnaplók) olvashatóak.  Az első fejezet írásai olyan kötetekről szólnak, amelyek szövege az emlékezés célját szolgálja (tanulmánykötet és kisregény írása). Az írás a tanulmánykötetek szerzői számára az emlékezés és emlékeztetés mechanizmusa. Ebben a fejezetben az írás az emlékezés eszközeként jelenik meg. A második fejezetben az írás, mint cselekvés kerül előtérbe: dr. Molnár Kálmán írta és szerkesztette a Tábori Újság ot, Kovács Kálmán írta a Háborús napló t, és közben az emlékeit rendszerezte. A harmadik fejezetben filmnaplókat olvashatunk. Itt az írás az értelmező folyamat kísérlete. A negyedik fejezetben a közelmúlt eseményeiről esik szó. A gyűjteményben szerepelnek azok a műhelynaplók és tudósítások, amelyek a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) műhelymunkáiról és rendezvényeiről szólnak a