Bejegyzések

Oktatási segédkiadványok – 2.2

Kép
    A második módszertani ajánlásban is vázlatpontok jelölik a témakörök tartalmát, kivéve a reneszánsz témakörét, mivel ezzel korábban foglalkoztam. Ebből jelenik meg most a második részlet. Janus Pannonius (1434 – 1472)         A középkor folyamán fejlődő polgárság gondolkodásmódja megváltozott. A kereskedelem változása és az ipar fejlődése során számos olyan probléma merült fel, amelyet nem lehetett a középkorra jellemző, hittételeken alapuló magyarázattal megoldani. Az ember arra kényszerült, hogy a valós világ dolgait értelmező, tényleges ismeretek megszerzésére törekedjen. Újból értékelni kezdte az életet, és fokozódó érdeklődéssel fordult az őt körülvevő természet felé. E felfogás képviselői az olasz irodalom késő középkori mesterei. Évezrednyi feledés után ők fedezték fel újra az ókor római szerzőit, és műveikben azt a polgári világot, melyet példaként az itáliai városok elé állítottak. Az antik kultúra élesztésének ez a nagyhatású szellemi áramlata a humanizmus . Magyarorszá

Oktatási segédkiadványok – 2.

Kép
 A második módszertani ajánlásban is vázlatpontok jelölik a témakörök tartalmát, kivéve a reneszánsz témakörét, mivel ezzel korábban foglalkoztam. Ebből jelenik meg most egy részlet. * Az antik kultúra „újjászületése” miatt reneszánsznak nevezzük a nyugat ­európai művelődéstörténetnek azt a szakaszát, mely hozzávetőleg 1300-tól 1600-ig tartott. A reneszánsz az európai kultúrának a középkort követő nagy korszakát és a művészetek ugyanazon korszakban érvényes egyetemes stílusát jelölő történeti kategória . Társadalmi alapja a pénzgazdálkodás és árutermelés jóvoltából megerősödött polgárság, mely harcot indíthatott a gazdasági, politikai életben való részvételért. A reneszánsz kultúra emberközpontúsága, valamint az antik kultúra különleges kultusza együttesen jut kifejezésre a reneszánsz legfontosabb szellemi áramlatában, a humanizmusban. A humanizmus a reneszánsz polgárság világi ideológiája , mely kifejezésre juttat j a, hogy lényege az ember Az adott fogalom magában hordoz bizonyo

Oktatási segédkiadványok - 1.

Kép
       A módszertani ajánlás a pedagógus munkáját előmozdító oktatási segédkiadvány. A meghatározás szerint olyan tanulássegítő kiadvány, amelyben megjelennek a tantárgyhoz kapcsolódó témakörök, fejezetek és az adott tantárgyhoz kapcsolódó (ismétlő) kérdések, valamint az ismétlő-összegző (vagy gyakorlati, szemináriumi) foglalkozáshoz kapcsolható feladatok a foglalkozás formjától függően (ami lehet előadás, gyakorlat, szeminárium, önálló feldolgozásra ajánlott témakör, valamint konzultáció), továbbá a kiadványban megjelenik a különféle feladatok végrehajtásához kapcsolódó oktatásmódszertani útmutató.      2014-ben elkészült az Ókori és középkori kultúrtörténet. Módszertani javaslatok és tantárgyi program c.   módszertani ajánlás és tantárgyi program.   A szemináriumi foglalkozáshoz kapcsolódó bibliográfia még aktuális lehet.  Ajánlott irodalom A kultúra fogalmának értelmezési lehetőségei c. témakörhöz: ·                  Farkas Zoltán. A kultúra, a szabályok és az intézmények. – Miskol

Sérelem és ábránd

  A Maniac c. sorozat bemutatja, hogy a gyermekkorban elszenvedett sérelmek hogyan akadályozhatnak három karaktert abban, hogy nyugodtan, kevesebb kétséggel éljék életüket. A cselekmény egy alternatív New Yorkban játszódik, ahol katódcsöves monitort használnak, nincs mobil telefon, de létezik a Proxybarát szolgáltatás: az ügyfél egy nem létező barátot kap, akivel előre egyeztetett emlékeket idéznek fel. Ez a valós élmények és barátok hiányát nem pótolhatja. Ha valakinek elfogyott a pénze, a figyelmével és az idejével fizet: a Buddy egyik alkalmazottja mellette ül, és reklámokat olvas fel a metrón vagy az étteremben, attól függően, hogy miért vette igénybe a szolgáltatást. Ebben a közegben él Owen (Jonah Hill)  és Annie (Emma Stone). Owen uralkodik magán, hogy ne szólaljon meg, amikor Grimsson leül mellé a padra, és egy újabb titkos küldetésről beszél. Nem akar hangosan válaszolni, mert sejti, hogy ismét a skizofrénia tünete jelentkezik: lát és hall valakit, aki nincs ott, és arr

Régi írások –14.

Nővérek ( Bartha Gusztáv : Kiút ) Bartha Gusztáv Kiút című kisregényének elbeszélője, Emma Karlovna sértődött, kirekesztett, magára hagyott, önmagát gyűlölő, rokonait bíráló ember. A legsúlyosabb ezek közül a saját maga iránt táplált gyűlölet és megvetés: ha valaki könyörtelen önmagához, nem lesz könyörületes a körülötte lévő, esetleg munkaköréből adódóan rábízott emberekhez. Írásom középpontjába a lelkiismeretfurdalással és rémálommal küszködő Emma nővér életútja, és családtagjaihoz fűződő viszonya kerül. Ebből megtudhatjuk, honnan ered a főhős kirekesztett, magára hagyott életérzése. Bartha Gusztáv Kiút című kötete 2022-ben jelent meg az Intermix Kiadó gondozásában, Marcsák Gergely szerkesztésében. A kiadvány az említett kisregényen kívül a Csillagidő című novellaciklust is tartalmazza. Utóbbit (a Körkörös kivételével) a mulandóság és az elmúlás motívumai kapcsolják össze. Az idős Pista demens beteg ( Csillagidő ), Anti apó történetéből megtudjuk, mi lett volna, ha megszületik

Hogyan tanultam angolul?

  Korábban beszámoltam arról, hogy megjelent a második angol nyelvű szövegem . A kérdés, hogyan sikerült? Erre részben választ adtam. Hozzátennék két dolgot: két alkalommal is tanultam angol nyelvet intézményes keretek között, de egyik alkalommal sem sikerült megértenem az angol nyelvet, mint rendszert. A rendezőelv meglétére és mibenlét ére véletlenül sem találtam rá. Elborzadtam, amikor azt olvastam, hogy valójában tizenkét igeidőt használnak:  „ Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több igeidőt tartanak számon, mint amennyi «logikai időt«. Így aztán érthető, hogy noha 3 TIME-tól beszélünk, a TENSE-k száma 12. [1] " Nem értettem, mit jelent a befejezett múlt, mint fogalom. Biztos, hogy nem jegyeztem meg, melyik segédigét mikor használjuk. A szavak egy részét talán megjegyeztem. Megtanultam a memorizálásra szánt szövegrészletet Londonról, a régészeti ásatásról, az egyik jeles történész életútjáról. És vége lett a képzésnek. Más tantárgyak következtek.  Változás akkor kö

Ismeretterjesztő írások – 13

Kép
 Sok ember szeret sétálni egy-egy város központjában műemlék épületeket csodálva és fotózva. Ez rám is igaz volt. Egyik kedvenc projektem keretében a falfirkákat és graffitiket, valamint hirdetéseket fotóztam Ungváron.  Fal és firka. Üzenetközvetítés Ungváron (részlet)   A falfirkákra vonatkozó kutatások korábban jellemzően a graffiti fogalmával, a graffiti és falfirka közötti kapcsolattal, valamint mindkét kategória sajátosságaival foglalkoztak. Ez a szöveg egyetlen helyszínen, Ungvár (Ukrajna, Kárpátalja) bizonyos utcáin található üzenetekkel foglalkozik. Mivel már volt példa a graffiti mibenlétének meghatározására, a témát (üzenetközvetítés a házfalak által) másik irányból közelítem meg: elsősorban az ereszcsatornán, valamint kapun, elhagyatott épületet az utcától elválasztó felületen található szövegekre helyeztem a hangsúlyt. Papír, korhadó fa és rozsdálló vas közvetíti azokat az üzeneteket, melyek két ember számára fontosak lehetnek. Az üzenet közvetítésének folyamatát elindí