Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2024

Régi jegyzetek: Most

Most 2020. március 12-től karantén van. Először arról olvashattunk, hogy a karantén ideje lehetőségünk lesz arra, hogy kipróbáljuk a digitális oktatást, átgondolhatjuk az életünket, böngészhetünk könyveket (SZAKTÁRS) és folyóiratokat (ADT), filmeket nézhettünk, múzeumokat látogathattunk, színházi előadásokat, oktatóvideókat nézhettünk (példul a Litera és a … által létrehozott és közvetített Karanténszínház. A tv21 Ungvár újra közzétette az oktatóvideókat, amelyek segíthetnek a diákoknak elkezdeni és folytatni az érettségire való felkészülést, a beregszászi színház munkatársai verseket olvastak fel, hogy segítsenek az irodalomtanításban és tanulásban. Ez mind megvolt. Eltelt két hónap. Most már sejthetjük: az elmúlt két hónapban azok a viselkedésminták erősödtek, amelyek korábban is megvoltak. Ugyanolyan emberek maradunk, és a stresszhelyzetre adott régi válaszainkat ismételjük tudatosan vagy automatikusan. Ha eddig is szívesen lekicsinyítettük a problémákat, akkor most is, ha túlna

Oktatási segédkiadványok – 2.2

Kép
    A második módszertani ajánlásban is vázlatpontok jelölik a témakörök tartalmát, kivéve a reneszánsz témakörét, mivel ezzel korábban foglalkoztam. Ebből jelenik meg most a második részlet. Janus Pannonius (1434 – 1472)         A középkor folyamán fejlődő polgárság gondolkodásmódja megváltozott. A kereskedelem változása és az ipar fejlődése során számos olyan probléma merült fel, amelyet nem lehetett a középkorra jellemző, hittételeken alapuló magyarázattal megoldani. Az ember arra kényszerült, hogy a valós világ dolgait értelmező, tényleges ismeretek megszerzésére törekedjen. Újból értékelni kezdte az életet, és fokozódó érdeklődéssel fordult az őt körülvevő természet felé. E felfogás képviselői az olasz irodalom késő középkori mesterei. Évezrednyi feledés után ők fedezték fel újra az ókor római szerzőit, és műveikben azt a polgári világot, melyet példaként az itáliai városok elé állítottak. Az antik kultúra élesztésének ez a nagyhatású szellemi áramlata a humanizmus . Magyarorszá

Oktatási segédkiadványok – 2.

Kép
 A második módszertani ajánlásban is vázlatpontok jelölik a témakörök tartalmát, kivéve a reneszánsz témakörét, mivel ezzel korábban foglalkoztam. Ebből jelenik meg most egy részlet. * Az antik kultúra „újjászületése” miatt reneszánsznak nevezzük a nyugat ­európai művelődéstörténetnek azt a szakaszát, mely hozzávetőleg 1300-tól 1600-ig tartott. A reneszánsz az európai kultúrának a középkort követő nagy korszakát és a művészetek ugyanazon korszakban érvényes egyetemes stílusát jelölő történeti kategória . Társadalmi alapja a pénzgazdálkodás és árutermelés jóvoltából megerősödött polgárság, mely harcot indíthatott a gazdasági, politikai életben való részvételért. A reneszánsz kultúra emberközpontúsága, valamint az antik kultúra különleges kultusza együttesen jut kifejezésre a reneszánsz legfontosabb szellemi áramlatában, a humanizmusban. A humanizmus a reneszánsz polgárság világi ideológiája , mely kifejezésre juttat j a, hogy lényege az ember Az adott fogalom magában hordoz bizonyo

Oktatási segédkiadványok - 1.

Kép
       A módszertani ajánlás a pedagógus munkáját előmozdító oktatási segédkiadvány. A meghatározás szerint olyan tanulássegítő kiadvány, amelyben megjelennek a tantárgyhoz kapcsolódó témakörök, fejezetek és az adott tantárgyhoz kapcsolódó (ismétlő) kérdések, valamint az ismétlő-összegző (vagy gyakorlati, szemináriumi) foglalkozáshoz kapcsolható feladatok a foglalkozás formjától függően (ami lehet előadás, gyakorlat, szeminárium, önálló feldolgozásra ajánlott témakör, valamint konzultáció), továbbá a kiadványban megjelenik a különféle feladatok végrehajtásához kapcsolódó oktatásmódszertani útmutató.      2014-ben elkészült az Ókori és középkori kultúrtörténet. Módszertani javaslatok és tantárgyi program c.   módszertani ajánlás és tantárgyi program.   A szemináriumi foglalkozáshoz kapcsolódó bibliográfia még aktuális lehet.  Ajánlott irodalom A kultúra fogalmának értelmezési lehetőségei c. témakörhöz: ·                  Farkas Zoltán. A kultúra, a szabályok és az intézmények. – Miskol

Sérelem és ábránd

  A Maniac c. sorozat bemutatja, hogy a gyermekkorban elszenvedett sérelmek hogyan akadályozhatnak három karaktert abban, hogy nyugodtan, kevesebb kétséggel éljék életüket. A cselekmény egy alternatív New Yorkban játszódik, ahol katódcsöves monitort használnak, nincs mobil telefon, de létezik a Proxybarát szolgáltatás: az ügyfél egy nem létező barátot kap, akivel előre egyeztetett emlékeket idéznek fel. Ez a valós élmények és barátok hiányát nem pótolhatja. Ha valakinek elfogyott a pénze, a figyelmével és az idejével fizet: a Buddy egyik alkalmazottja mellette ül, és reklámokat olvas fel a metrón vagy az étteremben, attól függően, hogy miért vette igénybe a szolgáltatást. Ebben a közegben él Owen (Jonah Hill)  és Annie (Emma Stone). Owen uralkodik magán, hogy ne szólaljon meg, amikor Grimsson leül mellé a padra, és egy újabb titkos küldetésről beszél. Nem akar hangosan válaszolni, mert sejti, hogy ismét a skizofrénia tünete jelentkezik: lát és hall valakit, aki nincs ott, és arr