Oktatási segédkiadványok - 1.

 

    A módszertani ajánlás a pedagógus munkáját előmozdító oktatási segédkiadvány. A meghatározás szerint olyan tanulássegítő kiadvány, amelyben megjelennek a tantárgyhoz kapcsolódó témakörök, fejezetek és az adott tantárgyhoz kapcsolódó (ismétlő) kérdések, valamint az ismétlő-összegző (vagy gyakorlati, szemináriumi) foglalkozáshoz kapcsolható feladatok a foglalkozás formjától függően (ami lehet előadás, gyakorlat, szeminárium, önálló feldolgozásra ajánlott témakör, valamint konzultáció), továbbá a kiadványban megjelenik a különféle feladatok végrehajtásához kapcsolódó oktatásmódszertani útmutató. 

  2014-ben elkészült az Ókori és középkori kultúrtörténet. Módszertani javaslatok és tantárgyi program c. módszertani ajánlás és tantárgyi program.  

A szemináriumi foglalkozáshoz kapcsolódó bibliográfia még aktuális lehet. 

Ajánlott irodalom A kultúra fogalmának értelmezési lehetőségei c. témakörhöz:

·                 Farkas Zoltán. A kultúra, a szabályok és az intézmények. – Miskolci Egyetem, 2005. [elektronikus hozzáférés] // https://mek.oszk.hu/03000/03092/03092.htm

·                 Farkas Zoltán. Az emberi élet szférái és az intétményes csoportok. Miskolci Egyetem, Társadalomelmélet 6. [elektronikus hozzáférés] // http://mek.oszk.hu/04900/04988/html/

·                 Samuel P. Huntington. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2008. – 1-46.o. (a civilizáció fogalma, a „civilizációk összecsapása” szükséges innen többek között)

·                 Arnold J. Toynbee: Válogatott tanulmányok. Budapest: Gondolat Kiadó, 1971, 120-125.o. (a Római Birodalom öröksége)

·                 Hans Belting (szerk.). Művészettörténet. [elektronikus hozzáférés] // http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/1_1_einfuehrung.html

·                 Endrődi Gábor (szerk.). Szöveggyűjtemény a művészettörténet-írás történetéhez. – ELTE BTK Művészettörténeti Intézet. Budapest, 2011.

·                 Daniel Arasse. Festménytörténetek. Budapest, Typotex Kft, 2007

·                 Vitányi Iván. A civilizáció és a kultúra paradigmái. Magyar Tudomány, 2006/6. [elektronikus hozzáférés] // http://www.matud.iif.hu/02jun/vitanyi.html

·                 Márkus György. Egy kultúra antinómái. Scripta Folyóirat. [elektronikus hozzáférés] // http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre26/01.htm**

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Hogyan tanultam angolul?

Régi ismeretterjesztő írások (újraközlés)

Oktatási segédkiadványok – 5.