Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2024

Egyéb írások

Kép
  A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság honlapján idén eddig három rövid szövegem jelent meg.  A Programajánló 2024. január 15-én, a KVIT-hírek 2024. február 2-án, a februári Programajánló 2024. február 23-án vált olvashatóvá. 

Oktatási segédkiadványok – 4.

Kép
 Az Európa és Amerika történetírása a legújabb korban  c. kurzus az alapképzésben részt vevő történész hallgatók számára zajlik. A képzés célja, hogy elemezze a történetírás 20. századi történetét.  A hallgatók korábbi tanulmányaik során már megismerkedtek a Hérodotoszig visszavezethető előzményekkel, ezért a historiográfia 20. századi előtörténetének vonatkozásában részletesebben csak a professzionális történetírás 19. századi áramlataival (historizmus, a romantikus történetírás, pozitivizmus) és intézményesülésével foglalkozik. A 20. század fordulóján kibontakozó szellemtörténeti irányzat, a társadalomtörténet történetírásra gyakorolt hatása, elsősorban az Annales-iskola egyes korszakai, New History, relativizmus, narrativizmus, empirizmus, kvantitatív szemlélet, pszichotörténetírás, a nyelvi fordulat és a posztmodern történetírás kerülnek áttekintésre. Itt böngészhető. 

Oktatási segédkiadványok – 3.

Kép
Az Európa és az amerikai kontinens történetírása az újkorban c. diszciplína oktatásának célja:  Európa és az észak-amerikai kontinens történelmi korszakait vizsgálva a gazdaság-, társadalom, és politika terén végbemenő fejlődés jellemvonásainak elemzése, a történelmi események kronológiai sorrendben való elhelyezése, valamint a gazdasági, szociális és politikai fejlődés aspektusainak jellemzése, továbbá a témához kapcsolódó, történetíráshoz fűződő forrásanyag elemzése.  A bibliográfia egy része még hasznos lehet. 1.      Baár Mónika. Öt történész. 2000 irodalmi társadalmi és havi lap. 2003/4. – Internetes hozzáférés: http://ketezer.hu/2003/04/ot-tortenesz-i/ 2.      Balázs Péter. Valóban abszolót volt-e a francia abszolút monarchia? – Internetes hozzáférés: http://epa.oszk.hu/00800/00861/00029/pdf/balazs.pdf 3.      Békés Enikő. Mátyás király, a rex facetus. A szellemes uralkodó ábrázolása Galeotto Marzio műveiben. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/06/2008_4_bekes.pdf