Oktatási segédkiadványok – 4.

 Az Európa és Amerika történetírása a legújabb korban c. kurzus az alapképzésben részt vevő történész
hallgatók számára zajlik. A képzés célja, hogy elemezze a történetírás 20. századi történetét.

 A hallgatók korábbi tanulmányaik során már megismerkedtek a Hérodotoszig visszavezethető előzményekkel, ezért a historiográfia 20. századi előtörténetének vonatkozásában részletesebben csak a professzionális történetírás 19. századi áramlataival (historizmus, a romantikus történetírás, pozitivizmus) és intézményesülésével foglalkozik. A 20. század fordulóján kibontakozó szellemtörténeti irányzat, a társadalomtörténet történetírásra gyakorolt hatása, elsősorban az Annales-iskola egyes korszakai, New History, relativizmus, narrativizmus, empirizmus, kvantitatív szemlélet, pszichotörténetírás, a nyelvi fordulat és a posztmodern történetírás kerülnek áttekintésre.

Itt böngészhető. Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Régi ismeretterjesztő írások (újraközlés)

Hogyan tanultam angolul?

Egy jó hasonlat kellene (8.) (újraközlés)