Első kötet


Az Intermix Kiadó gondozásában jelent meg az első gyűjteményes kötetem, amely az Érzékelés címet kapta. Ebben a kötetben a 2012-2020 között keletkezett írások (könyvismertetők, filmnaplók) olvashatóak. 
Az első fejezet írásai olyan kötetekről szólnak, amelyek szövege az emlékezés célját szolgálja (tanulmánykötet és kisregény írása). Az írás a tanulmánykötetek szerzői számára az emlékezés és emlékeztetés mechanizmusa. Ebben a fejezetben az írás az emlékezés eszközeként jelenik meg.
A második fejezetben az írás, mint cselekvés kerül előtérbe: dr. Molnár Kálmán írta és szerkesztette a Tábori Újságot, Kovács Kálmán írta a Háborús naplót, és közben az emlékeit rendszerezte.
A harmadik fejezetben filmnaplókat olvashatunk. Itt az írás az értelmező folyamat kísérlete.
A negyedik fejezetben a közelmúlt eseményeiről esik szó. A gyűjteményben szerepelnek azok a műhelynaplók és tudósítások, amelyek a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) műhelymunkáiról és rendezvényeiről szólnak a 2014-2019 közötti időszakban. Ezek az írások is egy folyamatot jelölnek: a KVIT létrejöttét, működését és változását szemléltetik.
Azok az írások kerültek ebbe a fejezetbe, amelyek a KVIT-hez kapcsolódva jöttek létre. Itt az írás és alkotófolyamat kapcsolata kerül előtérbe: arról írok, hogy mások miről és hogyan írtak, mit mondtak az írásról.
A kötet alcíme: könyvismertető, filmnapló, jegyzet. Ebben a sorrendben következnek a szövegek, melyek az írás és emlékezés, cselekvés, értelmezés, alkotófolyamat viszonyrendszerét hangsúlyozhatják. Ezzel együtt a megismerés, mint folyamat összetett, hosszú és mindenekelőtt türelmet igénylő jellegét érzékeltethetik.


A kötet  letölthető ide kattintva.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Régi ismeretterjesztő írások (újraközlés)

Hogyan tanultam angolul?

Egy jó hasonlat kellene (8.) (újraközlés)