Amit nem tudok2070-ben írtam egy tanulmányt a Dozsorcai Tanácsadó Testület munkájáról, amit nem fejeztem be, és nem jelent meg.
A Dozsorcai régió a Balti-tenger partján, Gdańsk és Kalinyingrád között van. 2052 júliusában, amikor arra emlékeztek, hogy az ESZAK[1] száz éve jött létre, minden régió megerősítette, hogy a Régiók Szövetségében marad[2]. 2052. július 23-án a Dozsorcai régió független lett.
A Lengyel Régiók Szövetsége elveszített egy régiót, egy kikötőt és egy villamos erőművet. A függetlenséget csak az Eurázsiai Gazdasági Együttműködés tagállamai ismerték el[3].
2070-ben kezdtem foglalkozni a témával, de nem kaptam vízumot Dozsorcába, nem kutathattam a városi levéltárban, és a Tanácsadó Testület határozatait sem olvashattam el, csak a kivonatot az Emlékek Háza honlapján keresztül, de ez kevés volt egy tanulmányhoz. Nem teljesítettem a pályázatban vállalt feltételt (tanulmány), és elveszítettem az ösztöndíjat.
2074-ben kormányváltás volt Dozsorcában, ekkor kaptam vízumot, az Emlékek Házában megtaláltam jegyzőkönyvek teljes szövegét. Többet tudtam meg Jelena Zsortula (2052-56) belpolitikájáról és a családjáról.
            2056 márciusában eltűnt Jan Zsortula, az akkori főtanácsos, Jelena Zsortula idősebb fia. A család előbb gyógykezelésről, majd külföldi útról beszélt. Ő indult volna a választáson, hogy a körzetében képviselő, és a Tanácsadó Testület tagja legyen. A helyét átvette az öccse, Lev, aki megnyerte a választást.
Pjotr Bogdanov orosz politológus a lengyeleket, Mateusz Gonkowski lengyel politológus az oroszokat okolta: a titkosszolgálat elrabolta Zsortulát, hogy nyomást gyakoroljanak Jelena Zsortulára, aki 2056 februárjában nem adott el villamosenergiát Kalinyingrádnak.
A kutatásom ideje alatt sem ezekkel az elméletekkel, sem az eltűnéssel nem foglalkoztam, mert nem kellett a témámhoz.
            2075-ben lefényképeztem a Tanácsadó Testület 2052-56 közötti határozatairól szóló jegyzőkönyveket. Dozsorca, Kalinyingrád és Moszkva tényleges kapcsolata érdekelt, főként a szabadkereskedelmi egyezmények tartalma. Ezeket a dokumentumokat az Emlékek Házában tárolták elektronikusan és nyomtatott változatban. Teljes hozzáférést kaptam az elektronikus adatbázishoz, és a nyomtatott változatot is megnézhettem az irattárban. Itt találtam egy dobozt, amire azt írták, hogy Philipposz jegyzék. Egy kézirat és egy adathordozó volt benne. Az írást nehezen lehetett olvasni; egy bizonyos Vika Dubrowski írta alá. Az adathordozón több hangfelvételt, és Leon Urbanski pszichológus feljegyzéseit találtam.
            Nem derült ki, hogy ki gyűjtötte össze, és rejtette el a diplomáciai iratok között a hanganyagot és a kéziratot. Az Emlékek Háza munkatársa, aki a kutatóterembe hozta az iratokat, azt mondta, Marina Kvitkova rendszerezte az anyagot. Kvitkova 2074-ben nyugdíjba ment, és Spanyolországba költözött a lányához; senki sem tudta az új címét.
            Nemrég biztonsági mentést készítettem a 2075-ben rögzített fájlokról, és megtaláltam a Philipposz jegyzéket, amiről megfeledkeztem, mert a dolgozatomhoz nem volt szükségem rá. Elolvastam a kéziratot, meghallgattam a felvételeket, és leírtam mindent, ami a jegyzékben volt. Ebben a kötetben ennek a tartalmát teszem közzé. Ez nem tudományos munka, nem végeztem kutatást a tények igazolása miatt, de a szöveghez lábjegyzetet írtam. A pszichológus tőmondatait bővítettem, A játékosok könyve megvan elektronikusan, szó szerint idézem. A hangfelvételen hallható hangot összehasonítottam Jan Zsortula hangjával, ami megvolt az Emlékek Házának adatbázisában, mert tanácstag-jelölt volt. A hang nagyjából egyezik, de nem kerestem független szakértőt, aki ezt alátámasztaná.
Nem tudom, ki lehet  Vika Dubrowski, és ki írta a Vika-szövegeket. Lehet álnév, de az is valószínű, hogy azokat is Jan Zsortula írta; nem találtam olyan kéziratot, amivel összehasonlíthatnám. A szakdolgozatai elérhetőek a Varsói Műszaki Egyetem archívumában, de azokban sok szakkifejezés van, itt egy sincs.
Jan Zsortula tényleg járt pszichológushoz, de nem derült ki, hogy Leon Urbanski feljegyzései hogyan kerültek nyomtatott változatban a mappába.
Akár kitalált történet a Philipposz jegyzék, akár nem, a tartalma megmagyarázhatja, mit csinált Jan Zsortula 2056-ban, mielőtt eltűnt Dozsorcából.


[1] Európai Szén-és Acélközösség, az EU létrejötte miatt fontos. 1952-2002-ig létezett, ekkor a párizsi szerződés lépett érvénybe helyette. (Rhodumil Zhalan)
[2] 2047-ben, a támogatások elosztása miatt átszervezték a közigazgatási egységeket (megyéket, járásokat), és a központi költségvetésből megpályázható összeg mennyisége is változott a lakosság létszámának és minden régió hasznosságának vonatkozásában (ha több búzát termeltek, jelentősebb összeget pályázhattak pl.: az egészségügy fejlesztésére).
[3] Az Eurázsiai Gazdasági Unió jogutóda, 2030-ban jött létre. A tagállamok vállalták, hogy a közös piac érdekében megújítják a gazdasági együttműködést.Gdańsk, 2077. július 29.                                                 Rhodumil Zhalan Megjelent: Tempevölgy, 2020/1.


[1] Európai Szén-és Acélközösség, az EU létrejötte miatt fontos. 1952-2002-ig létezett, ekkor a párizsi szerződés lépett érvénybe helyette. (Rhodumil Zhalan).
[2] 2047-ben, a támogatások elosztása miatt átszervezték a közigazgatási egységeket (megyéket, járásokat), és a központi költségvetésből megpályázható összeg mennyisége is változott a lakosság létszámának és a régió hasznosságának vonatkozásában (ha több búzát termeltek, jelentősebb összeget pályázhattak pl. az egészségügy fejlesztésére).

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Metsz

Régi ismeretterjesztő írások (újraközlés)

Egy jó hasonlat kellene (8.) (újraközlés)