Régi ismeretterjsztő írások 4.

 A "Tábori Ujság" hadi hírei 1914 októberében

Az 1914. október 4.- 1915. március 22-e között megjelenő „Tábori Ujság” kapcsolatot jelentett a városban, a várövön belül lévő falvakban és az előtér állásokban lévő 120 000 katona között. A „Tudakozódás” rovat segítségével ismerősök hírt kaphattak egymásról. Az olvasókat érdekelte az orosz repülőgépekről ledobott bombák pusztítása, melyről a hivatalos jelentések alapján volt összeállítva. Az Aranykönyv rovat a várban tanúsított példás magatartás okán kitüntetett katonák névsorát tartalmazta. Közölték a lapban a várőrség kitüntetéseit, ezeket a közléseket bizonyítékként fogadja el a hadvezetőség, mert a vár feladása előtt a hivatalos iratokat mind megsemmisítették, közvetlen bizonyítékok nem maradtak fenn. A lap létrehozásának fontos célja volt a katonai szellem és a lelkesedés fenntartása, erről írt Dr. Molnár Kálmán. A „Tábori Ujság” megjelenését a katonák tájékoztatásának szükségessége indokolta. A kezdetben teljes mértékben sürgönyök szövegén alapuló német nyelvű kiadvány mellé az 50 000-re becsült magyar katonaság[1] tájékoztatása miatt volt szükség egy új kiadványra. A nyomdászok megküzdöttek a nehézségekkel (pl.:ékezetes betűk hiánya) és kreatív alkotómunka keretein belül folyt a lapszerkesztés. A napilap a várparancsnokság engedélyével jelent meg. Közölte a hivatalos sürgönyök szövegét, tájékozatott az aktuális hadi helyzetről. Helyet kapott benne meteorológiai jelentés, a mindennapi katonai élet dolgairól szóló rövid történet (például a keserű kenyérről szóló beszámoló és anyjától levélben pénzt kérő katona, ki halála esetén kísértéssel fenyeget, ha nem kap semmit), vers, a kitüntetettek névsora, harcra buzdító beszéd, tárca, a háború menetével kapcsolatos fejtegetés.

Az 1914 októberében megjelent lapszámokat elemezve kijelenthető: mindegyik lapban helyet kapott a hadi tudósítás (ezen a rovaton belül akadt Przemysl környékén zajló harcokról szóló hír is), a várparancsnokság által kapott radiogramm szövegének fordítása (amikor ez hiányzott, készült egy vezércikk, mely a háború menetéről, az esélyekről és az ellenségről szólt), valamint legalább egyetlen, a háborúhoz tágabb értelemben kapcsolódó rovat (az Apróságok vagy a versrovat).

Fontosnak tartom a Sajtószemle rovat meglétét, mert ez hozzájárult, hogy az olvasó külső szemlélőként tekintsen az eseményekre. Azonban a „Tábori Ujság”-ban olvasható Sajószemle rovat és a tényleges külföldi lapban megjelent cikk összehasonlítása külön kutatást igényel. A jelenlegi ismereteim alapján azt mondom, hogy a Sajtószemle a kitekintés lehetőségét (a zárt erődből) segítette elő a lapot olvasó katona számára, növelhette a harci szellemet a gondolat, mely szerint az ellenséges francia újság is arról ír, hogy a központi hatalmak katonái bátran harcolnak. Az októberi lapszámok pozitív hadi hírekről tudósítanak, nincs említés jelentősebb vereségről. A verset beküldő katonák hangulata harcias, az Apróságok rovat történetei pedig a katonai hősiességet állítják előtérbe.

A „Tábori Ujság” az októberi lapszámok alapján kulturális kapcsolódási lehetőséget jelentett a katonák számára egy olyan békés időszakhoz, melyben még, vagy már nem zajlik a háború, és nem nehezedik az erődöt védő katonákra a felelősség otthon maradt rokonaik felé, miközben a szülőföldjükre vezető kaput védik az ellenséges csapatokkal szemben.[1] Dr. Molnár Kálmán (1942): Magyar élet és magyar irodalom Przemyslben 1914/1915-ben. Eger, 1924[1] Dr. Molnár Kálmán (1942): Magyar élet és magyar irodalom Przemyslben 1914/1915-ben. Eger, 1924

A szöveg eredeti megjelenési helye:

A Tábori Ujság hadi hírei 1914 októberében. – Nortia, 2014/1., 79-88. old. 

 
Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Régi ismeretterjesztő írások (újraközlés)

Hogyan tanultam angolul?

Egy jó hasonlat kellene (8.) (újraközlés)